Grondstoffenmarkt

10 december 2019

De rundveebijproducten, palmpitschilfers, sojahullen en bietenpulp zijn krap en stijgen in prijs. Ook tarwe en gerst kennen stijgende prijzen door goede export. Maïs en sojaprijzen blijven vooralsnog stabiel.

Granen
Tarwe exporten vanuit de EU zijn afgelopen maanden hoog te noemen door veel vraag vanuit Noord-Afrika. Dit heeft ervoor gezorgd dat tarwe prijzen wat verder zijn opgelopen. Daarnaast wordt de inzaai van wintertarwe en wintergerst behoorlijk bemoeilijkt vanwege overvloedige regenval. Vooral in Engeland is dit een groot probleem, maar het speelt ook in Frankrijk. Het areaal
lijkt hierdoor kleiner te worden. Gerst balans is wel wat ruimer. Gerst is ook wel omhoog gegaan in prijs, maar minder dan tarwe en is inmiddels dus relatief interessant geprijsd. Bij mais is de krapte aan de voorkant verdwenen. Termijnprijzen mais zijn in Europa stabiel. Maisprijzen op Chicago laten een dalende trend zien, vanwege moeizame exporten vanuit de USA. Oogst was wel
behoorlijk vertraagd door late inzaai, maar inmiddels toch goeddeels binnen. Oekraïense en Braziliaanse maisprijzen dalen echter niet, omdat daar de exporten juist erg hard gaan. Premies op de Chicago lopen dus op.

Eiwitten
Sojaprijzen zijn vrij stabiel. De oogst is niet groot in de USA. Maar de wereldwijde vraag is ook lager vanwege de varkenspest in Azië. In Brazilië zijn de omstandigheden voor de nieuwe oogst goed. In Argentinië is het wel wat droog. Raapschrootmarkt tendeert wat omhoog met behoorlijke premies voor de termijnen. De markt ziet er in de tweede helft van het seizoen erg krap uit. De oogst was erg slecht deze zomer, maar door de goede crushmarges door de hoge raapolieprijzen en voldoende aanbod van import raapzaad is er veel gecrusht. Deze importstroom zal naar verwachting in de loop van het seizoen weer afnemen want zo groot is het surplus elders in de wereld ook niet. Zonnepitschroot HP is momenteel nog stabiel duur in verhouding. Er zijn een aantal marktanalisten
die verwachten dat deze prijzen in de loop van volgend jaar onder druk zullen komen te staan.

Bijproducten
De bietenpulpmarkt voelt behoorlijk vast aan. De focus wordt verlegd naar de na-campagne termijn. Ondanks dat de verbruiken niet fors zijn moet er nog een behoorlijk deel gekocht worden door de consumptie. Door deze vraag gaan prijzen wat omhoog. Vanuit Frankrijk komt er wel meer aanbod van suikerarme pulp, deze zijn echter nog te hoog geprijsd om vraag uit te lokken. Palmpitschilfers kenden in oktober een dip, maar laten de laatste weken stevige prijsstijgingen zien. Wereldwijd is er goede vraag naar palmpitschilfers. Steeds meer landen waarderen het product, waardoor er minder aanbod is voor Europa. Ook sojahullen tenderen omhoog in prijs. In de winter is in Argentinië de crush traditioneel lager en de beschikbaarheid dus minder. Daarnaast zien we ook voor sojahullen in toenemende mate interesse vanuit nieuwe landen. De graanbijproducten laten tevens hogere prijzen zien. Enerzijds onder invloed van de vastere gerst- en tarwe markt. Anderzijds doordat er fabrieken zijn die minder of niet uitleveren vanwege storingen, onderhoud en stakingen.

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!