Gecombineerde opgave 2021

16 april 2021

Tot en met 15 mei 2021 kunt u de gecombineerde opgave invullen. Gebeurt dit te laat maar nog wel uiterlijk 11 juni, volgt er een korting op de uitbetaling van de betalingsrechten.

Om de gecombineerde opgave in te vullen is een goede voorbereiding belangrijk. Op de site van RVO wordt in 7 stappen uitgelegd wat u aan voorbereiding nodig bent.

Dit jaar zijn er opnieuw een aantal wijzigingen rondom de gecombineerde opgaves. Via deze link wordt stapsgewijs de verandering per onderdeel weergegeven.

Let op:

  • Uiterlijk 15 mei dient de gecombineerde opgave ingevuld te zijn. 15 Mei valt in het weekend, de kortingsperiode gaat dus in vanaf 18 mei tot 11 juni. Heeft u de opgave ingediend voor 15 mei, maar vindt er een wijziging plaats in de percelen? Het doorgeven van de nieuwe percelen of wijzigingen kan door het opnieuw insturen van de opgave. Dit kan tot en met 31 mei zonder korting.
  • Bij wijziging bedrijfsstructuur: heeft uw bedrijf een nieuw KvK nummer? Zorg er dan voor dat u tijdig de eHerkenning aanvraagt. Ook bij een bedrijfsovergang of juridische wijzigingen voor 15 mei komt een nieuw KvK nummer aan te pas. Landbouwbedrijven staan geregistreerd met een SBI-code beginnend met 011 t/m016 of SBI-code 1051.

Meer weten?

Heeft u vragen over de gecombineerde opgave of heeft u er hulp bij nodig? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!