Faciliteren persoonlijke groei CAV Den Ham

30 juli 2020

De Coöperatieve Aan- en verkoop Vereniging “Den Ham” U.A. is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent en levert hoofdzakelijk rundveevoeders en varkensvoeders. Naast de mengvoederfabriek beschikt CAV Den Ham ook over een eigen CAVWinkel. In de winkel vinden klanten alles op het gebied van dier, tuin, kleding, schoeisel, doe het zelf en agrarische artikelen.

Na een aantal roerige jaren bevindt CAV Den Ham zich weer in rustiger vaarwater. Tegelijkertijd beseft CAV Den Ham zich dat zij zich continu zal moeten blijven ontwikkelen om de concurrentie aan te kunnen blijven gaan. Die continue ontwikkeling vraagt CAV Den Ham ook van haar medewerkers. Een goede interne organisatie moet stimuleren dat medewerkers zich continu willen ontwikkelen, maar ook zodanig zijn ingericht dat ambities van medewerkers kunnen worden ondersteund en interne mobiliteit wordt gestimuleerd.

Om die reden heeft CAV Den Ham het afgelopen jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van HR, bijvoorbeeld door het opstellen van functieprofielen en een personeelshandboek. Het is nu tijd voor de volgende stap, een stap waarvoor CAV Den Ham gebruik wil maken van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid.

Om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, om persoonlijke ambities te kunnen faciliteren en om een leercultuur te bevorderen waarin medewerkers zich ontwikkelen om aan de veranderende vraag uit de markt te kunnen voldoen, wil CAV Den Ham het project ‘CAV Den Ham duurzaam ontwikkelen’ uitvoeren binnen de organisatie.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!