Evaluatiemoment weidegang 2022

12 december 2022

De decembermaand is het juiste moment om terug te blikken op het weideseizoen van 2022. Welke ervaringen van het afgelopen jaar kunnen we meenemen naar volgend jaar?

Versgrasonderzoek – CAV Den Ham

Als we naar de uitslagen kijken valt het op dat we qua VEM het afgelopen jaar over het algemeen lager hebben gezeten als vorig jaar. In de zomermaanden heeft de hoeveelheid VEM in versgras 10 weken lang onder de 950 gezeten.

Het jaar 2022 kenmerkte zich door in het voorjaar kwalitatief goed en smakelijk gras. Een warme en droge zomer waarbij zowel de grasgroei, graskwaliteit en de opname onder druk stond. In het najaar is er over het algemeen nog een mooie hoeveelheid gras van goede kwaliteit gegroeid. Waarbij de grasgroei ook op niveau bleef.

Smakelijkheid weidegras

Dit voorjaar merkten we op dat de melkkoeien meer weidegras opnamen dan verwacht. Tijdens de warme zomermaanden was de beschikbaarheid van het weidegras op veel plekken onvoldoende. In het najaar was de opname aan weidegras goed. De afgelopen jaren zien we vaker dat de versgras opname in de zomermaanden tijdens de warme periode onder druk staat.

Robot of melkstal

Weidegang bij robotmelken of in de traditionele melkstal maakt wel degelijk verschil. De ervaring is dat bij robotmelken weidegang een behoorlijke uitdaging kan zijn. Dit omdat de koeien niet te lang van stal kunnen zijn, en toegang moeten hebben tot de robot. De vraag is dan ook of u huidige weidesysteem past bij het robotmelken, of moet u schakelen binnen uw weidesysteem?

Weidesysteem

Bij onze veehouders komen wij veel verschillende weidesystemen tegen. Voor u als veehouder is het van belang dat het systeem past bij u en uw koeien. Werden uw doelen bereikt met het huidige weidesysteem? Zo ja, wat ging er goed? Of wat kan er volgend jaar beter?

Welke weide systemen komen wij vooral tegen bij onze klanten:

  • Standweiden
  • Roterend standweiden
  • Stripgrazen (met of zonder achterdraad)
  • ‘S nachts weiden

Weidegang in het najaar

Als we naar de tabel kijken zat er het afgelopen najaar nog een mooie hoeveelheid eiwit en energie in het weidegras. Wat ons het afgelopen najaar opviel was dat de smakelijkheid van een aantal weidepercelen tegenviel. Vooral op de percelen welke in september niet meer schoon zijn gemaaid.

TIP

Maak een weideplan, wij zien namelijk positieve resultaten bij de melkveehouders die een weideplan gemaakt hebben.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!