Evaluatiemoment weidegang 2021

13 december 2021

De decembermaand is het juiste moment om terug te blikken op het weideseizoen van 2021. De samenstelling van het weidegras is geen dag gelijk, dit bleek ook afgelopen jaar. Dat maakt het weiden ieder jaar weer een uitdaging.

Versgrasonderzoek – CAV Den Ham

In onze tabel zijn de waardes van het afgelopen weideseizoen te zien. De resultaten hiervan zijn afkomstig van de deelnemers van het versgrasonderzoek. Als we naar deze waardes kijken valt het op dat in het voor- en najaar het aandeel eiwit en energie een piek laat zien. Houdt u hier rekening mee in de planning van de toegepaste weidegang?

Smakelijkheid weidegras

Het smakelijk houden van weidegras was op veel plekken een uitdaging. Doordat er regelmatig regen viel, en er weinig verdamping was, hadden de schimmels op de bodem veel plezier. Dit zorgde op verschillende plekken voor een muffe geur aan het gras.

Om dit te voorkomen was ons advies om 80 á 100 kg graszout per ha te strooien op percelen waar de opname tegenviel. Het resultaat hiervan was positief, deze ervaring nemen wij mee naar de komende jaren.

Robot of melkstal

Weidegang bij robotmelken of in de traditionele melkstal maakt wel degelijk verschil. De ervaring is dat bij robotmelken weidegang een behoorlijke uitdaging kan zijn. Dit omdat de koeien niet te lang van stal kunnen zijn, en toegang moeten hebben tot de robot. De vraag is dan ook of u huidige weidesysteem past bij het robotmelken, of moet u schakelen binnen uw weidesysteem?

Weidesysteem

Bij onze veehouders komen wij veel verschillende weidesystemen tegen. Voor u als veehouder is het van belang dat het systeem past bij u en uw koeien. Werden uw doelen bereikt met het huidige weidesysteem? Zo ja, wat ging er goed? Of wat kan er volgend jaar beter?

Welke weide systemen komen wij vooral tegen bij onze klanten:

  • Standweiden
  • Roterend standweiden
  • Stripgrazen (met of zonder achterdraad)
  • ‘S nachts weiden

Weidegang in het najaar

Als we naar de tabel kijken zat er het afgelopen najaar nog een mooie hoeveelheid eiwit en energie in het weidegras. Wat ons het afgelopen najaar opviel was dat de smakelijkheid van een aantal weidepercelen tegenviel. Vooral op de percelen welke in september niet meer schoon zijn gemaaid.

TIP

Maak een weideplan, wij zien namelijk positieve resultaten bij de melkveehouders die een weideplan gemaakt hebben.

Al met al was 2021 een goed weidejaar. De grasgroei was erg goed, en er waren weinig problemen met hittestress.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!