#Doesnormaal

11 juni 2019

De veehouders in Nederland weten als geen ander hoe het voelt om in een hoek gezet te worden. Eind mei 2019 kwam een grote groep veehouders met een origineel tegengeluid. Op een zondagmiddag schreven ze met 111 tractoren #doesnormaal in een weiland ergens in de kop van Overijssel.

Met grote verbazing hebben wij als personeel van CAV Den Ham het artikel van zaterdag 8 juni in Tubantia over CAV Den Ham gelezen. Wat wij hier over te zeggen hebben………#doesnormaal

Er is op geen enkele manier sprake geweest van een actie onder het personeel om een brief op te stellen en bij Tubantia aan te leveren. Het is jammer dat de betreffende journalist die de brief heeft ontvangen niet de moeite heeft genomen om deze brief te verifiëren. Deze brief is namelijk niet door het personeel geschreven.

Onze huidige directeur/bestuurder dhr. Grooters heeft in de tweede helft van 2018 in een voor CAV roerige periode zijn nek uitgestoken door de leiding van CAV Den Ham op zich te nemen. Alleen daarom al verdient en krijgt hij onze volledige steun. Vanaf dag één is hij aan de slag gegaan om de uitdagingen die er lagen op te lossen en voor een belangrijk deel is hij daar in korte tijd ook in geslaagd.

Als personeel hebben we het volste vertrouwen in CAV Den Ham en kijken we met frisse moed naar de toekomst. We zijn ons ervan bewust dat er nog uitdagingen zijn in de komende periode, maar hebben ook de overtuiging dat we in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren op de bedrijven van onze leden en afnemers. Het steeds opnieuw zoeken van de publiciteit door welke partij dan ook helpt daarbij niet, we doen dan ook een oproep aan de inzender van de anonieme brieven om hiermee te stoppen.

CAV Den Ham is nog steeds een gezond bedrijf met een sterk eigen vermogen. Als personeel willen we samen met onze directeur/bestuurder de schouders eronder zetten en zien wij volop kansen en perspectief voor CAV Den Ham.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!