Beurs puzzel

De volgende stap in levensduur

25 november 2019

De koeien in Nederland hebben een goed leven. Nederland is één van de koplopers in de wereld op dit gebied. Koeien krijgen de beste zorg, en dit vertaalt zich terug in een stijging van de productie in de afgelopen 25 jaar. De stijging van de levensproductie bij afvoer is niet ten koste gegaan van de productieve levensduur.

Er wordt meer van de koeien gevraagd, maar de koeien houden het nog steeds net zo lang vol. De uitdaging is nu om hier een vervolgstap in te zetten. We willen ons met elkaar inzetten voor een verhoging van de productieve levensduur zodat de levensproductie bij afvoer verder blijft stijgen, niet alleen door toename van het rollend jaar gemiddelde, maar ook door toename van de productieve levensduur.

Op de RMV beurs in Hardenberg zijn we met onze klanten en bezoekers van onze stand het gesprek aangegaan over de levensduur van melkvee. Waar staan we nu? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En waarom zou je de focus leggen op levensduur van melkvee? Allemaal vragen die in de gesprekken naar voren kwamen. Voorafgaand aan de beurs hebben we onze leden en klanten een puzzelstukje en een stift toegestuurd met de vraag: wat is voor u het ontbrekende puzzelstukje voor een hogere levensduur van uw veestapel? Het antwoord dat opvallend vaak werd opgeschreven was de klauwgezondheid van de koeien. Ook fokkerij, jongvee opfok en vruchtbaarheid werden veel genoemd.

Samen met Willem van Laarhoven van VALACON hebben we op 12 en 14 november twee bijeenkomsten gehouden met als thema ‘Levensduur Melkvee’. Aan de zeer hoge opkomst merken we dat het een thema is dat leeft onder de veehouders. De KOE, de BOER en de LEEFOMGEVING staan centraal in de zoektocht naar het ontbrekende puzzelstukje voor een hogere levensduur. Als je als veehouder in staat bent om de levensduur van je veestapel te verlengen levert dit vooral veel extra geld op.  Het verhogen van de gemiddelde leeftijd van de veestapel met 1 jaar kan op een bedrijf met 100 koeien al snel een bedrag van rond de €30.000 per jaar opleveren. Dat is een serieus verschil.

Het advies van Willem; “Ga eerst opzoek naar de investeringen die weinig kosten en op korte termijn veel opleveren”. Dat zit hem bijna altijd in de bedrijfsvoering en het management. Pak als laatste de investeringen die veel kosten en op lange termijn geld op gaan leveren.

Zet kleine stappen en kijk ook terug naar het resultaat van de actie die is uitgevoerd. Het werken aan de levensduur van je veestapel is een lange termijn klus. Als je kleine stappen zet en je kijkt goed naar de resultaten van de stappen die je hebt gezet, dan blijf je gemotiveerd om door te gaan. Meer oudere koeien, een hogere productie, minder jongvee, minder werk en een hoger rendement!

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!