De Carbon footprint op uw melkveebedrijf

12 december 2022

De productie van één liter melk veroorzaakt een gemiddelde uitstoot tussen de 1,0 en 1,8 CO2-equivalenten. De relatieve bijdrage hiervan wordt veroorzaakt door 50 procent uit methaangas, 20 procent uit lachgas en 30 procent uit koolstofdioxide.

Het zijn niet de dagelijkse getallen waar u zich als melkveehouder mee bezig houdt, maar in de achtergrond spelen deze getallen wel mee in het afgesproken klimaatakkoord van Parijs in 2015 en het klimaatakkoord van Nederland in 2019. Hierin is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te reduceren met 49% in 2030 en een klimaat neutrale agrarische sector te hebben in 2050. In 2023 komt er bij de meeste melkfabrikanten een uitbetaling op het verlagen van de CO2 footprint op uw melkveebedrijf.

De CO2-footprint (Gram CO2-eq per kg melk FPCM) wordt in de kringloopwijzer berekend op de volgende manieren:

• CO2 uit pensfermentatie
• CO2 uit opgeslagen mest
• CO2 uit het produceren van voer
• CO2 uit aanvoerbronnen
• CO2 uit aanvoer energie

De pensfermentatie en aanvoerbronnen (aankoop grondstoffen/krachtvoeders) zijn grofweg de grootste dragers in de berekende CO2-Foodprint. Ieder voedermiddel wat aangevoerd wordt op een melkveebedrijf heeft een CO2-footprint. Dit is afhankelijk van het type, de oogst, het landgebruik, de transport en de bewerkingsstappen. Voor alle voedermiddelen heeft Nevedi voor de diervoederindustrie een protocol opgesteld hoe voeder- middelden gewaardeerd dienen te worden.

Met ons rekenprogramma VoerExpert is het nu mogelijk om direct de CO2 footprint inzichtelijk te krijgen per krachtvoeder/grondstof. Omdat de pensfermentatie ook een grote invloed heeft op de totale CO2 foodprint is het belangrijk om te weten welke grondstoffen in combinatie met de ruwvoeders een verlaging geven in de CO2-Footprint.

Het is een samenhang tussen de verschillende voeders, de melkproductie en dus het saldo!

Met deze vragen helpen wij u graag.

Informeer bij u adviseur!

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!