CAV Den Ham zet ESF-subsidie in voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers

1 juli 2021

Het ontwikkelen van een organisatie vraagt ook om continue ontwikkeling van haar medewerkers. Om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren maakt CAV Den Ham gebruik van de ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid.

Faciliteren persoonlijke groei
Halverwege 2019 heeft CAV Den Ham groen licht gekregen om van start te gaan met het project duurzame inzetbaarheid. Met dit project wil CAV Den Ham de betrokkenheid van haar medewerkers vergroten. De focus van het project ligt op het faciliteren van de individuele ambities van medewerkers. Om deze individuele ambities inzichtelijk te maken en om een beeld te krijgen van thema’s die in de organisatie spelen, zijn eind 2019 vragenlijsten over duurzame inzetbaarheid verstrekt aan alle medewerkers. In 2020 zijn groepsinterviews uitgevoerd door SmitDeVries, om zo verder toe te spitsen op de thema’s die uit de enquêtes naar voren kwamen.

Workshops
Uit de groepsgesprekken kwam naar voren dat medewerkers zich niet altijd bewust zijn van hun persoonlijke ontwikkeling, of niet goed weten hoe ze hieraan kunnen werken. Daarom zijn in de afgelopen maanden workshops georganiseerd met als thema ‘regie op je loopbaan’. In deze workshops konden werknemers onderzoeken waar hun talenten liggen en waar ze zich nog in zouden willen ontwikkelen. Zo hoopt CAV Den Ham een leercultuur te bevorderen waarin medewerkers zich ontwikkelen om aan de veranderende vraag uit de markt te kunnen voldoen.

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!