CAV Den Ham scoort hoog op klantvriendelijkheid, leveringstijden en het nakomen van afspraken in ‘VoerMonitor’

26 mei 2020

In de weken tussen 3 april tot en met 5 mei 2020 is de VoerMonitor uitgevoerd onder 18.500 veehouders in Nederland, waarbij 1.648 veehouders hebben deelgenomen.

Uit dit onafhankelijke klantonderzoek is gebleken dat klanten van CAV Den Ham het bedrijf bovengemiddeld beoordelen op klantvriendelijkheid, constantheid in voersamenstellingen, openheid over de voersamenstelling, en de systematiek van kortingen. Daarnaast worden leveringstijden en het nakomen van afspraken zeer goed beoordeeld.

Bedrijfsbegeleiding belangrijkste reden voor afnemers
Klanten kiezen voor CAV Den Ham om de bedrijfsbegeleiding, het vertrouwen en de mengvoerkwaliteit. Directeur – bestuurder Harry Grooters: “Onze specialisten doen elke dag hun best om de klanten te ondersteunen bij het behalen van hun doelen. Dit doen ze door advisering op basis van management, maar ook door gerichte voeradviezen, om zo het optimale rendement te behalen.”

Medewerkers van CAV Den Ham scoren bovengemiddeld in de VoerMonitor
De klantvriendelijkheid en netheid van chauffeurs scoren hoog in het onderzoek. Ook de klantvriendelijkheid en bereikbaarheid van de verkoop binnendienst krijgen een bovengemiddelde score.

Voeradviseurs van CAV Den Ham scoren bovengemiddeld op het gebied van nakomen van afspraken, algemeen kennisniveau, oplossen van vraagstukken en de activiteit ten aanzien van bedrijfsverbetering. De beschikbare tijd van adviseurs werd als verbeterpunt aangedragen. Door het uitbreiden van het varkensteam met een zeugenspecialist en het rundveeteam met twee rundveeadviseurs kan CAV Den Ham vanaf nu nog meer tijd besteden aan klanten.

Verbetering bestelgemak
In het onderzoek werd tevens aangedragen dat het bestelgemak en de mogelijkheid tot online bestellen verbeterd kan worden. CAV Den Ham is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een bestelportal om zo het bestelproces te vereenvoudigen. Het streven is om deze portal eind 2020 uit te rollen, om zo te kunnen blijven inspelen op de behoeften van de klant.

CAV Den Ham: betrouwbaar en betrokken!
‘Betrouwbaar’ en ‘betrokken’ werd het meest genoemd als antwoord op de vraag: ‘Hoe zou u CAV Den Ham in één woord typeren?’ Tot slot merkt de bestuurder op: “Bij onze identiteit hoort het imago van betrouwbaar en betrokken, persoonlijk en dichtbij. Dit stralen we uit door continue waar te maken ‘dat we zeggen wat we doen’, ‘doen wat we zeggen’ en ‘laten zien wat we zeggen en doen’! Dit is en blijft onze uitdaging en opdracht als basis voor ons succes en bestaansrecht voor nu en in de toekomst!”

“We willen alle respondenten van de VoerMonitor hartelijk bedanken voor hun deelname. De komende periode gaan we werken aan de verbeterpunten die zijn aangedragen door onze klanten. Daarnaast blijven we ons ook focussen op de sterke punten, zodat we deze kunnen behouden en samen met onze klanten naar een optimaal rendement gaan.”

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!