CAV Den Ham richt blik op toekomst

14 mei 2019

De leden van CAV Den Ham hebben donderdagavond 9 mei de jaarrekening 2018 unaniem vastgesteld. De nieuwe directeur-bestuurder Harry Grooters gaf een toelichting op de gerealiseerde cijfers en belangrijke externe en interne ontwikkelingen. Ook werden twee nieuwe commissarissen benoemd: Armando Dood uit Den Ham en Ewald Stamsnieder uit Geesteren (ov).

Net als 2017 was ook 2018 voor de coöperatie zowel financieel-economisch als organisatorisch een moeilijk en zwaar jaar. Maar ondanks de tegenwind, die iedereen ervaren heeft, kon dankzij optimale samenwerking in het team de belangrijkste focus “gewoon” worden gerealiseerd: namelijk het maken van kwalitatief goed voer en het geven van persoonlijk en deskundig advies. Dat is waar het bij CAV Den Ham echt om draait. En dit komt tot uitdrukking in goede prestaties bij tevreden klanten.

Afzet stabiel
De totale mengvoerafzet van CAV Den Ham is in 2018 met 105.000 ton stabiel gebleven ten opzichte van de 104.000 ton in 2017. Het aantal leden is gedaald en daarmee ook het volume eigen mengvoer. Maar een toename van “werk voor derden” maakte dat het totale volume op niveau is gebleven.

Stijgende grondstofprijzen
Het was in 2018 niet in alle gevallen mogelijk de hogere inkoopkosten door te berekenen aan de afnemers waardoor de brutowinst van CAV Den Ham is gedaald t.o.v. 2018. Ook zijn de bedrijfskosten toegenomen. Door dit alles is 2018 met een negatief financieel resultaat afgesloten.

Gezonde basis
Desondanks is CAV Den Ham nog steeds een gezonde coöperatie met een uitstekende solvabiliteitspositie, dus een gezonde financiële basis. Tijdens de ledenvergadering hebben de commissarissen Erik Visscher (voorzitter), Martijn Timmermans en Herbert Noordman afscheid genomen. En als nieuwe commissarissen zijn benoemd de heren Armando Dood en Ewald Stamsnieder. Voor 2019 is de focus gericht op het leveren van klantwaarde, volumebehoud en een positief resultaat.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!