Bodemtemperatuur, grasland onderhoud en de grasland APK app

8 maart 2018

Goed grasland is de basis onder uw melkveebedrijf. De kwaliteit van het ruwvoer dat u dit jaar oogst legt de basis neer voor de productie van uw veestapel volgend jaar.

Goed grasland is de basis onder uw melkveebedrijf. Gemiddeld over alle bedrijven heen bevatten de melkvee rantsoenen 75% ruwvoer en 25% krachvoer. Dit geeft aan dat de kwaliteit van het ruwvoer dat u dit jaar oogst de basis neer legt voor de productie van uw veestapel volgend jaar. Aan het begin van het groei seizoen liggen alle kaarten nog op tafel en kunt u hier in grote stappen zetten. Serieus onderhoud aan de grasmat en verbeteren van de genetica zijn sleutels die u in handen hebt.

Bodemtemperatuur
Door onze mensen in het veld is er deze en vorige week op verschillende plekken in de regio de bodemtemperatuur gemeten. In Tubbergen, Ommen, Den Ham, Langeveen en Rheezerveen varieerde de bodemtemperaturen tussen de 6,3 en 8,5 °C. Graszaad kan al kiemen vanaf 5 °C dus als de draagkracht van het perceel goed is kun je nu doorzaaien.

Grasland verjongen
Vergelijk het maar met de genetische vooruitgang van uw veestapel. Een vaars heeft vaak een hogere lactatie waarde dan een koe omdat er door fokkerij gewerkt wordt aan genetische verbetering van uw veestapel. Zo werkt het ook bij grasland. Door de jaren heen zijn de graszaden door veredeling verbeterd en worden er hogere producties gehaald met de nieuwe mengsels. Ook zijn er in bestaande graslanden andere grassen gekomen die niet door u zijn gezaaid. Uit proeven komt naar voren dat verjongen van grasland al snel kan leiden tot 10% tot 15% meer opbrengst in het 1e jaar.

Voorbeeld:
– Grasland opbrengst van 12.000 kg Ds/ha.
– Doorzaaien met 15 kg/ha Doorzaai Max
– Verhoging van opbrengst 10% tot 15%
– 1800 kg x €0,16 per kg Ds = €288,-

Wanneer kun je doorzaaien?
De beste resultaten worden behaald in het vroege voorjaar of in het najaar. Ook direct na de 1e snede is een mogelijkheid om door te zaaien mits er voldoende vocht aanwezig is. Belangrijk is het juiste moment te kiezen waarop u doorzaait. Bepalend voor het succes is de vochtvoorziening en of het ‘nieuwe’ gras de concurrentie aan kan met het bestaande grassenbestand. Grasland verjongen is een goedkope manier van graslandverbetering en zorgt ervoor dat onkruiden en slechtere grassen minder kans krijgen. Daarnaast komen nieuwe grasrassen met een efficiëntere productie in de grasmat.

Tips: 

Om het doorzaaien tot een succes te maken moet dit vroeg in het voorjaar gedaan worden, na de 1e snede of in het najaar (augustus/september).
Doorzaaien in vochtige grond is een belangrijke voorwaarde voor succes.
Kies bewust een graszaadmengsel. Een mengsel met zowel Tetraploïde als diploïde de rassen is zeer goed geschikt omdat de Tetra’s zorgen voor een snelle groei en de Diploide rassen voor een goede zode dichtheid.
In ons doorzaaimengsel DOORZAAI MAX ProNitro is het Diploide zaad gecoat en kan dus sneller kiemen en ontwikkelen en zo beter concureren tegen het bestaande gras.
Weet u niet of uw grasland van goede kwaliteit is? Download dan de Grasland-APK app voor iOs of Android. Doorloop de stappen om het juiste advies te krijgen
Doorgezaaid grasland kan circa 2 weken na opkomst ook goed worden beweid. Dit bevordert de uitstoeling van het jonge gras, onderdrukt het onkruid en voorkomt een te sterke hergroei van de oude grasmat.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!