Accijnsverlaging 1 april

1 april 2022

In verband met de hoge bandstofprijzen verlaagt de overheid de accijnzen op brandstoffen per 1 april 2022. U kunt het accijnsverschil terugvragen over de brandstof welke u op 1 april om 00:00 in voorraad heeft.

Het verzoek om accijnsteruggaaf moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Teruggaaf kan alleen door bedrijven worden aangevraagd.
2. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstoffen.
3. Het verzoek om teruggaaf moet uiterlijk 8 april a.s. zijn ingediend bij de Belastingdienst/Douane.
4. U moet een goede registratie hebben van de voorraden per 1 april 00:00 uur. (meetsysteem handmatige peiling, enz.)
5. Verder moet u het volgende aan uw administratie registreren:
– Nauwkeurige aanduiding van de plaats(en) waar de brandstoffen zich bevinden.
– Stand van het telwerk, als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.
6. Naast de aankoopfactuur van de brandstoffen moet u een verklaring hebben dat u accijnzen heeft betaald over de brandstoffen.
7. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid voor de juistheid van de gegevens en het aanleveren van alle informatie bij een controle door de Belastingdienst/Douane.

Het verzoek moet uiterlijk 8 april a.s. worden ingediend bij de Belastingdienst/Douane

Bij vragen kunt u uiteraard de Douanetelefoon bellen: 0800-0143.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!