Nieuwe voorzitter RvC: Ewald Stamsnieder

4 juli 2019

In de vergadering van de RvC van 2 juli jongstleden is de heer Ewald Stamsnieder gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Erik Visscher op, die op 9 mei jongstleden is afgetreden.


In de vergadering van de RvC van 2 juli jongstleden is de heer Ewald Stamsnieder gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Erik Visscher op, die op 9 mei jongstleden is afgetreden.
De heer Stamsnieder heeft de nodige bestuurlijke ervaring. Zo is hij momenteel ledenraadslid van FrieslandCampina, voorzitter van WBE-Tubbergen en lid van de bestuurlijke adviescommissie voor het Natura-2000 gebied Springendal/Dal van de Mosbeek.  

Als RvC zijn wij verheugd dat de heer Stamsnieder zijn bestuurlijke ervaring in wil zetten voor onze coöperatie en wij wensen hem heel veel succes bij het invullen van deze uitdagende functie.

Namens de RvC,

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!