Mengkuil voor constant droogstandrantsoen

2 oktober 2017

Dat een goed rantsoen voor droge koeien afgestemd moet zijn op de behoefte van deze dieren is eigenlijk niets nieuws. De hoogdrachtige dieren op het bedrijf hebben de beste behandeling nodig. Maar hoe brengen we dat in de praktijk?

Voor grote melkveebedrijven die met een voermengwagen voeren is het vaak geen probleem om dagelijks een vers rantsoen afgestemd op de droge koeien te voeren. Voor de kleine en middelgrote bedrijven is dat soms wat lastig. Soms is er geen mogelijkheid om een gemengd rantsoen te voeren. Soms is de groep te klein om een rantsoen te mengen voor 1 of 2 dagen.

Dit is precies waar ze bij het Melkveebedrijf van de familie Rolleman tegenaan liepen. In overleg met de voeradviseur is er besloten om een droogstandsrantsoen te gaan mengen voor een periode van ongeveer 2 maand. Samen met TM Loonvoermengbedrijf is er een mengkuil gemaakt van kuilgras, gerstestro, snijmais en droogstandsmineralen.  Om de smakelijkheid zo goed mogelijk te houden en broei te voorkomen is er een broeiremmer toegevoegd.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!