Downloads

  • CAV Den Ham

  • Leveringsvoorwaarden CAV Den Ham De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van CAV Den Ham. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Enschede nr. 05003583
  • Statuten CAV Den Ham U.A. Statuten van de Coöperatieve AankoopVereniging Den Ham U.A. versie 16 januari 2016

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!