Mais eraf, kalk erop.

1 oktober 2017

De maiscampagne is begonnen. Als de mais er af is beginnen meteen al weer de voorbereidingen voor het nieuwe groei seizoen. Bekalken van maisland is dan het ideale moment.

Het is geen nieuw verhaal dat een goede bodemconditie van maïsland zeer belangrijk is om een goede opbrengst te realiseren. De juiste pH stelt de bodem in staat de stikstof en fosfaat optimaal te benutten. Van nature zijn er in Nederland veel grondsoorten die een te lage pH hebben en daardoor de stikstof- en fosfaat benutting juist negatief beïnvloeden. Het maïsland kan als gevolg daarvan géén optimale opbrengsten leveren. Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van een streefwaarde van 5,4 dan kan de maïsopbrengst gemakkelijk met 10% tot 20% dalen. Via bekalken kunnen we dit voorkomen! 10 tot 20% mais opbrengst is al snel €150 tot €350 per ha.

Veel bodemanalyses in onze regio laten zien dat het Magnesium gehalte na de grond redelijk hoog is. Ook de binding van het magnesium aan het CEC is vaak boven de gewenste norm. Kijk in deze gevallen goed naar de kalksoort die gebruikt wordt en kies dan voor een kalk zonder magnesium om naast het verhogen van de pH ook de structuur van de bodem te verbeteren.
De vochtige LIMKAL en ANKAL kunnen we los gestort leveren op de kopakker van het land. De loonwerker kan dit dan met een schotelstrooier verstrooien. WINKAL of EMKAL is leverbaar in de silo en kan met een kan met een vijzelstrooier worden opgebracht. Op deze KALKulator kun je zien hoeveel kalk er nodig is op uw maisland om het gewenste resultaat te bereiken.

Neem voor vragen over prijzen en mogelijkheden contact op met kantoor op nummer 0546-672525

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!